Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP SỐ THÔNG MINH CHUYÊN NGHIỆP

VỚI MỤC TIÊU ĐÒN BẨY VÀ KHAI THÁC TỐI ĐA HIỆU SUẤT TỪ HỆ THỐNG KINH DOANH TOÀN CẦU CỦA ZBIZWORLD CHỈ VỚI VỐN ĐẦU TƯ 48,888,000 VNĐ

Play Video

CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM TRONG DOANH NGHIỆP SỐ nhượng quyền THÔNG MINH CHUYÊN NGHIỆP ZBIZ LEADING

MIỄN PHÍ 100%

Hoa Hồng: 0%

0 VNĐ

Giá: 888,000 VNĐ

Hoa Hồng: 30%

218,000 VNĐ

Giá: 4,888,000 VNĐ

Hoa Hồng: 30%

1,200,000 VNĐ

Giá: 8,888,000 VNĐ

Hoa Hồng: 30%

2,182,000 VNĐ

Giá: 48,888,000 VNĐ

Hoa Hồng: 30%

12,000,000 VNĐ

Giá: 13,200,000 VNĐ

Hoa Hồng: 20%

2,160,000 VNĐ

Giá: 26,400,000 VNĐ

Hoa Hồng: 20%

4,320,000 VNĐ

Giá: 3,960,000 VNĐ

Hoa Hồng: 20%

648,000 VNĐ

Giá: 7,920,000 VNĐ

Hoa Hồng: 20%

1,296,000 VNĐ

Giá: 3,600,000 VNĐ

Hoa Hồng: 20%

884,000 VNĐ

Giá: 6,600,000 VNĐ

Hoa Hồng: 20%

1,620,000 VNĐ

CÂU CHUYỆN DOANH NHÂN ZBIZ LEADING

Giải đáp thắc mắc thường gặp

doanh nghiệp số Chuyên Nghiệp

Giải đáp một vài câu hỏi mà những người mới thường hay băn khoăn khi tìm hiểu Doanh Nghiệp Số Chuyên Nghiệp ZBiz Leading tại ZBizWorld.

Doanh nghiệp số chuyên nghiệp ZBiz Leading là kế hoạch đầu tư tập trung vào mục tiêu tận dụng tối đa mọi loại đòn bẩy đặc biệt từ hệ thống kinh doanh toàn cầu thông qua Internet của ZBizWorld nên hiệu quả đầu tư cũng như tiềm năng lợi nhuận khi đầu tư ZBiz Leading là vô cùng lớn và rất khả thi với hầu hết mọi người.

ZBiz Leading là kế hoạch đầu tư kinh doanh chuyên nghiệp với mục tiêu tận dụng tối đa mọi nguồn lực sẵn có từ hệ thống kinh doanh toàn cầu mà người đầu tư sở hữu tại ZBizWorld cho nên rủi ro về vốn đầu tư là rất thấp. Trong hầu hết các trường hợp thực tế qua nhiều năm kinh doanh cùng với ZBizWorld, hầu hết người đầu tư đều thu được lợi nhuận rất lớn ngay trong năm đầu tiên sở hữu doanh nghiệp số ZBiz Leading.